Generální tajemník TSB Obalı: “Navzdory všeobecnému přesvědčení nás zvýšení pojistného netěší”

Generální tajemník TSB Obalı: "Navzdory všeobecnému přesvědčení nás zvýšení pojistného netěší"

Özgür Obalı, generální tajemník Asociace pojišťoven Turecka (TSB), zastřešující organizace pojišťovacího a penzijního sektoru, se vyjádřil k nedávnému zvýšení pojistného.

Özgür Obalı, generální tajemník Asociace pojišťoven Turecka (TSB), zastřešující organizace pojišťovacího a penzijního sektoru, se vyjádřil k nedávnému zvýšení pojistného. Obalı zdůraznil, že nárůst pojistného, který se od loňského roku promítl do pojistného sektoru a pojišťoven, je zčásti způsoben nárůstem hodnoty našich aktiv a zčásti změnou nákladů společností:

“Správné pochopení podstaty pojištění je pro náš sektor velmi důležité, aby podpořil budování silnějšího Turecka zvýšením svého příspěvku k ochraně majetku a národního hospodářství. Pojišťovnictví vypočítává pojistné s ohledem na četnost pojistných událostí v příslušném odvětví a náklady na pojistnou událost, jakož i na odhady nárůstu nákladů, ke kterému může dojít v nadcházejícím období.

Jako pojistitelé nejsme pro zvyšování pojistného. Důležité je pro nás zajistit rovnováhu zvýšením počtu pojištěnců. V tomto směru provádíme výpočty pojistného štěpením vlasů, aby bylo pojištění dostupné. Intenzivní konkurence v tomto odvětví slouží také tomuto účelu ve prospěch občanů. Povinná pojištění, jako je dopravní pojištění, je zde samozřejmě třeba hodnotit odděleně. Aby tato pojištění fungovala s podobnou dynamikou pojistného, je nezbytný volný tarif. Cenová kontrola musí být pokryta rozdíly v pojistném, které vznikají následně. Tento nevyhnutelný výsledek může vyvolat nespokojenost. Stejně jako pojišťovací sektor pokračujeme v hledání řešení v mnoha oblastech, jako je například zahrnutí alternativních organizací zdravotnických služeb (univerzitních nemocnic) do smluv, větší využívání domácích náhradních dílů, urychlení výplaty škod atd. s cílem udržet pojistné na určité úrovni. Tato skutečnost nás znepokojuje.”

Generální tajemník TSB Özgür Obalı uvedl, že odpovědnost za zvyšování pojistného, včetně pojistného na pojištění motorových vozidel a zdravotní pojištění, nenesou pojišťovny: “Například zvýšení, které se promítá na občanech ve zdravotním pojištění, souvisí se zvyšováním poplatků u lékaře a cen léků, zdravotnického materiálu a nákladů na diagnostiku nebo léčbu. Nárůst nákladů ve výše uvedených oblastech se pohybuje v rozmezí 85 % až 138 % v závislosti na provedeném zákroku. S ekonomickou konjunkturou přímo souvisí i pojištění motorových vozidel. I zde se projevují různá zvýšení, od cen nabízených poskytovateli služeb až po náklady na náhradní díly. Na druhou stranu faktory ovlivňující stanovení pojistného se neomezují pouze na retrospektivní vlivy, ale je třeba vzít v úvahu i zátěž, kterou je třeba nést v příštím roce. Zatímco všichni porovnávají jednoroční zvýšení, opomíjí se nutnost kalkulovat pojistné za období přibližně dvou let.”

Obalı zdůraznil, že pojištění má zásadní význam nejen pro ochranu majetku občanů a jejich budoucnosti, ale také pro udržitelnost přidané hodnoty, kterou národní ekonomice nabízejí investice, výroba, export, obchod a zaměstnanost: “Na rozdíl od jiných služeb nejsou produkty nabízené pojišťovnami určeny ke spotřebě. Nakupujeme rizika, která ohrožují naše pojistníky a jejich majetek. Jak bylo podrobně pozorováno během zemětřesení v Kahramanmaraşi, pomáháme občanům, podnikům a státu tím, že přebíráme doplňkovou roli při co nejrychlejší absorpci finančních otřesů a v programech sociálního zabezpečení, které vyžadují velké výdaje.”

Generální tajemník TSB Özgür Obalı pokračoval ve svém projevu následovně: “Pojištění je odvětvím přátelským k “černým dnům”, které hraje jednu z nejúčinnějších rolí při kompenzaci ztrát, které mohou nastat dnes i v budoucnu. Jeho hlavním účelem je růst a diverzifikace ‘kruhu ochrany’, který poskytuje, a to zvyšováním počtu pojištěných. Naše zdraví, příroda, půda, města, domy, auta a úspory jsou chráněny pojištěním. Proto považujeme zvyšování povědomí o pojištění za naši nejdůležitější povinnost.”

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Sıradaki içerik:

Generální tajemník TSB Obalı: “Navzdory všeobecnému přesvědčení nás zvýšení pojistného netěší”